रविवार, २५ डिसेंबर, २०११

सन २०१२

माझ्या ब्लॉगच्या वाचकाना सन २०१२ साठी मन:पूर्वक शुभेच्छा!

सन २०१२ मंदीच्या तडाख्यात सापडणार आहे याचे आता वेगळे भाकीत करायची आवश्यकता उरलेली नाही. पण जरी हे मंदीचे वर्ष ठरणार असले तरी काही लोकाना ते नक्कीच तारून नेईल. मंदगती ग्रहांची म्हणजे गुरु, शनी, हर्षल, नेपच्युन व प्लुटो यांची भ्रमणे (*) या वर्षातील भ्रमणे ज्यांच्या पत्रिकेतील रवी, चंद्र, लग्न व ख-मध्य यांच्याशी जर युती अथवा नवपंचम योग करत असतील तर सन २०१२ कोणत्या ना कोणत्या पातळीवर लाभदायक ठरेल .

प्रथम आपण गुरुचे २०१२ भ्रमण पाहू या!

संधी देणारा हा ग्रह सन २०१२ मध्ये आपले भ्रमण सायन वृषभ रास ० अंश २४ मि पासून सुरु करतो आणि दिनांक ४ ऑक्टोबर १२ रोजी सायन मिथुन रास १६ अंश २२ मि वर वक्री होऊन वर्ष अखेरीस सायन मिथुन रास ७ अंश ५२ मि पर्यंत पोहोचतो. थोडक्यात सांगायचे तर सायन वृषभ रास ० अंश २४ मि ते सायन मिथुन रास १६ अंश २२ मि, सायन कन्यारास ० अंश २४ ते सायन तूळ रास १६ अंश २२ मि, सायन मकर रास ० अंश २४ मि ते सायन कुंभ रास १६ अंश २२ मि हे क्षेत्र गुरुच्या भ्रमणाने उजळून निघाले आहे. या क्षेत्रात जर जन्मपत्रिकेतील कोणताही ग्रह (विशेषत: रवी, चंद्र, लग्न व ख-मध्य असतील) आणि त्यांनी एक जरी नवपंचम अथवा लाभ योग केला असेल तर गोचर गुरुचे २०१२ मधील हे भ्रमण नक्की शुभ जाईल.

अमाप यशाचा कारक गुरु-प्लुटो मध्यबिंदू

सन २०१२ मध्ये गोचर गुरु-प्लुटोचा मध्यबिंदू सायन मीन रास ३ अंश ५० मि ते २६ अंश ४२ मि पर्यंत भ्रमण करतो. त्यामुळे जवळ पास संपूर्ण सायन मीन राशीला गोचर गुरु-प्लुटो मध्यबिंदूच्या भ्रमणाचा फायदा होणार आहे.सायन मीन राशीत ३ अंश ५० मि ते २६ अंश ४२ मि या क्षेत्रात जर रवी, चंद्र, लग्न व ख-मध्य असतील तर लाईफ जिंगा ला ला असेच म्हणावे लागेल.

(‍*)वरील नियमा बाबत एक खुलासा

गुरु वगळता गोचर शनी, हर्षल, नेपच्युन व प्लुटो यांचे युतीयोग हे सहसा उलथापालथ दाखवतात पण जन्मपत्रिकेतील इतर ग्रहांशी अंशात्मक किंवा ताकदवान नवपंचम अथवा लाभ योग होत असतील तर ते शुभ फलदायी ठरण्याची शक्यता जास्त असते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: