सोमवार, १६ जून, २००८

वृद्धांच्या समस्येवर जालीम उपाय

संपाद्क
दैनिक सकाळ

आजच्या सकाळ मधिल वृद्धांच्या समस्येवरील वृत्त वाचून त्यातील भीषणतेची कल्पना आली. आपल्याला कल्पना नसेल म्हणून सांगतॊ पुण्यातील कुटुम्ब न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे काही वकील एकाकी वृद्धाना मरण लवकरात लवकर प्राप्त व्हावे म्हणून काही अभिनव उपक्रम राबवतात.

आज काल जरा काही खुट्ट झाले तरी मुक्त स्त्री छ्ळ कायद्याचा आधार घेउन कोर्टाचे दरवाजे ठोठावते आणी "छ्ळ छ्ळ" म्हणून ऊर बडवते. अशा स्त्रीला ती कितीही खोटे बोलली तरी कायद्याचे पूर्ण संरक्षण असते. अशा मुक्त स्त्रीचा छ्ळ होण्यास काहीही कारणे चालू शकतात. घरातील एखाद्या वृद्धव्यक्तीला चहाचा कप द्यावा लागला तरी मुक्त स्त्रीचा छ्ळ होतो.

सकाळ सारखी नपुंसक वृत्तपत्रे डोळ्यावर कातडे ओढून बसली असल्यामुळे कुटुम्ब न्यायालयात बहूतांश दाव्यामध्ये काय चालते हे त्यांना कधिच कळणार नाही.

अशावेळेला अशा अडचण ठरलेल्या वृद्धांना खड्यासारखे बाजूला करण्या साठी छ्ळ कायदा, ४९८-अ इ. कायदे कामी येतात. अशा कायद्यांमध्ये मुक्त स्त्रीवर कॊणतीही गोष्ट सिद्ध करण्याची जबाबदारी नाही. तर आपण निष्पाप आहोत हे पुरूषाला सिद्ध करावे लागते. त्यामूळे सासू-सासरे वगैरे मंडळीना छ्ळाच्या कायद्याखाली गोवले की ते हाय खाऊन मरतात. आणी त्यांनी हाय खाल्ली हे कुठेही सिद्ध होत नाही. तसेच न्यायालये पण खॊट्या दाव्यामुळे पुरुषाचे नुकसान होते हे मान्य करत नाही, हे या कायद्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. (चुकून न्यायालयानी हे मान्य केले तर खोट्या दाव्यांचा भार कमी झाल्यामूळे कित्येक वकील भिकेला लागतील). ज्या वृद्ध मंड्ळीकडे थोडीफार मालमत्ता आहे अशांना या कायद्याचा आधार घेऊन सावज बनवता येते.

तर कायद्याच्या या अंगाची जास्तीत जास्त मुक्त स्त्रीयांना माहीती व्हावी या साठी सकाळने पुढाकार घेऊन विद्या बाळांसारख्या विदूषींच्या नेतृत्त्वाखाली कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. पुण्याच्या कुटुम्ब न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे काही वकील यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करतीलच.

हा उपक्रम आपण लवकरात लवकर हातात घ्यावा ही विनंती.

कळावे
आपला


राजीव उपाध्ये

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: