सोमवार, ३० एप्रिल, २०१८

मना वाटशी तू मिर्‍या मस्तकी ज्या
उडाला तयांचा जरी पूर्ण फज्जा।
तरी दूष्ट हे ना कधी संपणारे
जगी हेची सत्य मना जाळणारे. ॥ जय० जय० रघु०
- राजीव उपाध्ये (संत जनुकदास)