मंगळवार, १५ सप्टेंबर, २००९

१९ सप्टेंबरची अमावस्या कुणाला कशी?

१९ सप्टेम्बर २००९ रोजी सायन कन्या राशीत अमावस्या २६ अंश २ मि. वर होत आहे. ही अमावस्या गोचर शनीच्या युतीत होत असल्यामुळे, तसेच गोचर प्लुटॊशी केंद्र योग करत असल्याने फलिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची ठरणार आहे.

कोणत्याही सालातील खालील जन्म दिनांकाना ही अमावस्या विशेष त्रासदायक ठरायची शक्यता आहे -
१४ जून ते २३ जून
१३ मार्च ते २४ मार्च
१४ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर
१५ सप्टेम्बर ते २५ सप्टेम्बर

या अमावस्येने सायन कन्या रास २२ अंश ते साय्न तूळ रास ० अंश हे क्षेत्र प्रभावित केले असल्याने या क्षेत्रात जर इतर कोणतेही ग्रह सापडले असतील तर अशा व्यक्तीना अमावस्येच्या मागेपुढे बराच त्रास संभवतो.

उदाहरणार्थ खाली दिलेल्या जन्मतारखाना (+/- २ दिवस) जन्मलेल्या व्यक्तींचा शुक्र अमावस्येमुळे सक्रिय झालेल्या त्रासदायक ग्रहयोगांमध्ये सापडतो. त्यामुळे या व्यक्तीना अचानक, द्रव्यनाश, कौटुम्बिक कलह, आनंदावर विरजण पडणारे प्रसंग इत्यादीना सामोरे जावे लागेल.

10 Jan 1941 24 Mar 1941 4 Jun 1941 17 Aug 1941 3 Nov 1941
2 May 1942 20 Jul 1942 1 Oct 1942 12 Dec 1942
22 Feb 1943 8 May 1943 5 Nov 1943
25 Jan 1944 7 Apr 1944 19 Jun 1944 31 Aug 1944 13 Nov 1944
29 Jan 1945 1 Aug 1945 16 Oct 1945 27 Dec 1945
8 Mar 1946 21 May 1946 6 Aug 1946
2 Feb 1947 22 Apr 1947 5 Jul 1947 16 Sep 1947 27 Nov 1947
8 Feb 1948 2 May 1948 7 Jul 1948 25 Jul 1948 29 Oct 1948
10 Jan 1949 23 Mar 1949 4 Jun 1949 17 Aug 1949 2 Nov 1949
2 May 1950 19 Jul 1950 1 Oct 1950 12 Dec 1950
22 Feb 1951 7 May 1951 5 Nov 1951
24 Jan 1952 6 Apr 1952 19 Jun 1952 31 Aug 1952 12 Nov 1952
29 Jan 1953 31 Jul 1953 15 Oct 1953 26 Dec 1953
8 Mar 1954 20 May 1954 5 Aug 1954
2 Feb 1955 21 Apr 1955 4 Jul 1955 15 Sep 1955 27 Nov 1955
8 Feb 1956 2 May 1956 30 Jun 1956 28 Jul 1956 28 Oct 1956
9 Jan 1957 22 Mar 1957 3 Jun 1957 16 Aug 1957 2 Nov 1957
2 May 1958 19 Jul 1958 30 Sep 1958 11 Dec 1958
21 Feb 1959 7 May 1959 5 Nov 1959
24 Jan 1960 6 Apr 1960 18 Jun 1960 30 Aug 1960 12 Nov 1960
29 Jan 1961 31 Jul 1961 15 Oct 1961 26 Dec 1961
7 Mar 1962 20 May 1962 5 Aug 1962
2 Feb 1963 21 Apr 1963 4 Jul 1963 15 Sep 1963 26 Nov 1963
7 Feb 1964 3 May 1964 24 Jun 1964 30 Jul 1964 28 Oct 1964
9 Jan 1965 22 Mar 1965 3 Jun 1965 16 Aug 1965 2 Nov 1965
1 May 1966 18 Jul 1966 30 Sep 1966 11 Dec 1966
20 Feb 1967 7 May 1967 5 Nov 1967
23 Jan 1968 5 Apr 1968 18 Jun 1968 30 Aug 1968 11 Nov 1968
29 Jan 1969 30 Jul 1969 14 Oct 1969 25 Dec 1969
7 Mar 1970 19 May 1970 4 Aug 1970
2 Feb 1971 20 Apr 1971 3 Jul 1971 14 Sep 1971 26 Nov 1971
7 Feb 1972 4 May 1972 18 Jun 1972 31 Jul 1972 27 Oct 1972
8 Jan 1973 21 Mar 1973 2 Jun 1973 15 Aug 1973 2 Nov 1973
1 May 1974 18 Jul 1974 29 Sep 1974 10 Dec 1974
20 Feb 1975 6 May 1975 5 Nov 1975
23 Jan 1976 5 Apr 1976 17 Jun 1976 29 Aug 1976 11 Nov 1976
29 Jan 1977 30 Jul 1977 14 Oct 1977 25 Dec 1977
6 Mar 1978 19 May 1978 4 Aug 1978
2 Feb 1979 20 Apr 1979 3 Jul 1979 14 Sep 1979 25 Nov 1979
6 Feb 1980 5 May 1980 12 Jun 1980 1 Aug 1980 27 Oct 1980
8 Jan 1981 21 Mar 1981 2 Jun 1981 15 Aug 1981 1 Nov 1981
1 May 1982 17 Jul 1982 29 Sep 1982 9 Dec 1982
19 Feb 1983 6 May 1983 5 Nov 1983
22 Jan 1984 4 Apr 1984 17 Jun 1984 29 Aug 1984 10 Nov 1984
29 Jan 1985 30 Jul 1985 13 Oct 1985 24 Dec 1985
6 Mar 1986 18 May 1986 4 Aug 1986

ज्यांच्या जन्म पत्रिकेत मंगळ अमावस्येमुळे सक्रिय झालेल्या त्रासदायक ग्रहयोगांमध्ये सापडतो त्या जन्म तारखा (+/- ३ दिवस) पुढे दिल्या आहेत. त्यामुळे या व्यक्तीना वैफल्य, अडथळे, अपघात, आजारपण इत्यादी कटकटीना तोंड द्यावे लागेल.

29-Sep-1940
12-Feb-1941 25-Jun-1941
19-Apr-1942 11-Sep-1942
21-Jan-1943 22-May-1943
20-Mar-1944 23-Aug-1944 31-Dec-1944
27-Apr-1945 1-Sep-1945
3-Aug-1946 12-Dec-1946
7-Apr-1947 8-Aug-1947
10-Jul-1948 21-Nov-1948
17-Mar-1949 17-Jul-1949 16-Dec-1949
8-Apr-1950 30-May-1950 1-Nov-1950
25-Feb-1951 28-Jun-1951 17-Nov-1951
6-Oct-1952
3-Feb-1953 8-Jun-1953 26-Oct-1953
2-Apr-1954 21-Jul-1954 6-Aug-1954
9-Jan-1955 20-May-1955 7-Oct-1955
23-Feb-1956 28-Nov-1956
28-Apr-1957 18-Sep-1957
29-Jan-1958 1-Jun-1958
3-Apr-1959 31-Aug-1959
9-Jan-1960 6-May-1960 13-Sep-1960
10-Aug-196119-Dec-1961
14-Apr-1962 16-Aug-1962
20-Jul-1963 30-Nov-1963
24-Mar-1964 25-Jul-1964
10-Jan-1965 15-Feb-1965 21-Jun-1965 9-Nov-1965
4-Mar-1966 5-Jul-1966 26-Nov-1966
17-Oct-1967
12-Feb-1968 15-Jun-1968 2-Nov-1968
14-Sep-1969
19-Jan-1970 27-May-1970 14-Oct-1970
6-Mar-1971 20-Dec-1971
6-May-1972 25-Sep-1972
6-Feb-1973 15-Jun-1973
13-Apr-1974 6-Sep-1974
16-Jan-1975 16-May-1975 4-Oct-1975 7-Dec-1975
9-Mar-1976 18-Aug-1976 26-Dec-1976
22-Apr-1977 25-Aug-1977
29-Jul-1978 7-Dec-1978
2-Apr-1979 2-Aug-1979
3-Jul-1980 17-Nov-1980
12-Mar-1981 12-Jul-1981 8-Dec-1981
26-Oct-1982
20-Feb-1983 23-Jun-1983

11-Nov-1983
29-Sep-1984
28-Jan-1985 3-Jun-1985 21-Oct-1985