सोमवार, ३१ जानेवारी, २०११

आयुष्यातील उत्कर्ष आणि मध्यबिंदू ज्योतिष

भारतीय ज्योतिषात योग ही एक गुंतागुंतीची कल्पना आहे. त्यात राजयोगाला विशेष स्थान आहे. राजयोगाची फले अनेक असू शकतात पण सहसा एका सामाजिक स्तरातून दूसर्‍या वरच्या सामाजिक स्तरात जाणा-या प्रयत्नवादी, धडपडणा-या व्यक्तींच्या पत्रिकेत राजयोग किंवा इतर शुभ योग कार्यरत असल्याचे मानाले जाते. पण इथे एक गोची आहे, ती अशी की भारतीय ज्योतिषात शुभ योग सतराशे साठ आहेत, शिवाय ते बाबा आदम च्या काळातले आहेत. राजयोगाना निष्फ़ल करणारे योग सतराशे साठ गुणिले दोन (कदाचित जास्तच) आहेत. त्यामुळे भारतीय ज्योतिष वस्तुनिष्टपणे अभ्यासणा-यांची भंबेरी उडते.

पाश्चात्य जोतिषात इतकी गुंतागुंत दिसून येत नाही. एक नियम आणि त्याला भरमसाठ अपवाद असा प्रकार त्यात नाही. उत्कर्ष आणि अपकर्ष सांगणारे नियम तूलनेने कमी. त्यामूळे एक प्रकारचा सुटसुटीतपणा आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिषात आहे. याला अपवाद फक्त प्राचीन पाश्चात्य ज्योतिषाचा. तिथे भारतीय ज्योतिषासारखाच अंदाधुंद कारभार आहे. पण तरीही भारतीय ज्योतिष गोंधळाच्या बाबतीत एकमेवाद्वितीय आहे (पुण्या-मुंबईकडचे बरेच ज्योतिषी मात्र याला अपवाद आहेत).

मध्यबिंदू ज्योतिषात आधारभूत कल्पना सुटसुटित असल्याने नियमांची उतरंड हाताळायला जास्त सोपी. उत्कर्ष मध्यबिंदू ज्योतिषात कसा बघायचा हे एकदा मी माझी अमेरीकन गुरु मॅरी डाऊनिंग हिला विचारला होता. तिने मला उत्तर दिले पण त्या अगोदर लांबलचक इमेल लिहून उत्कर्ष कसा बघायचा नाही हे सांगितले. त्यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वसाधारणपणे उत्कर्ष झालेल्या व्यक्तींच्या कुंडल्या अभ्यासून नियम बनवले जातात. केवळ तसे न करता उत्कर्ष साधण्यासाठी अनेक पूरक घटकांची आवश्यकता असते. संधी (रवी-गुरु), स्वयं-तेज (रवी-मंगळ किंवा रवी प्लुटो) इत्यादि... पत्रिकेतील मंगळाचा (धडपड, प्रयत्न) आणि शनीचा (चिकाटी, अडथळे) दर्जा इत्यादि गोष्टींचा प्रथम विचार करून त्यासाठी पूरक ग्रह रचना आहेत की नाहीत हे मध्यबिंदू ज्योतिष वापरून ठरवावे असे मॅरीने मला सांगितले. मध्यबिंदू ज्योतिषातील गुरु-प्लुटो हा मध्यबिंदू "अमाप यशाचा" कारक सांगितलेला आहे. या बिंदूशी रवी जर युती, प्रतियुती किंवा केंद्र योग करत असेल तर त्या व्यक्तींचा आयुष्यात कधीना कधी उत्कर्ष होतोच. पुढे परिशिष्टामध्ये १९३५-८५ मध्ये जन्मलेल्या ज्या व्यक्तीच्या पत्रिकेत गुरु-प्लुटो हा मध्यबिंदू रवीशी युती करतो, त्यांच्या तारखा दिल्या आहेत.

उत्कर्षाचे इतरही काही मध्यबिंदू सांगितलेले आहेत. त्या सर्वांचा इथे विचार करता येणे शक्य नाही.

जाता जाता भारतीय ज्योतिषी एक चूक वर्षानुवर्षे करत आले आहेत त्यांचा उल्लेख केल्या शिवाय राहवत नाही. समजा एक नोकरी करणारी एक व्यक्ती आहे. ही व्यक्ती इमाने इतबारे आपले नेमून दिलेले काम पार पाडत आहे. मात्र या व्यक्तीच्या बढतीची जेव्हा वेळा आली तेव्हा तेव्हा ग्रहमान अनुकूल असूनही नशीबाने हूलकावणी दिली. असे का व्हावे या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना भारतीय ज्योतिषी त्या व्यक्तीची मूळ पत्रिका उलटसूलट करून तपासत राहतात. पण अशा वेळेला जर त्या व्यक्तीची पत्रिका जर तिच्या वरिष्ठांशी ’जूळवून’ बघितली तर बढती का नाकारली गेली याचे उत्तर पट्कन सापडते. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी यातलाच हा प्रकार... असो.

परिशिष्ट (तुमच्या परिचायात या जन्म तारखाना कुणी जन्मलेले आयुष्यात यशस्वी ठरले आहे का ते तपासा आणि मला जरूर कळवा)


१६ ०९ १९३५ ते १७ ०९ १९३५
१ १० १९३६ ते २ १० १९३६
१८ १० १९३७ ते १९ १० १९३७
४ ०५ १९३८ ते ५ ०५ १९३८
२२ ०५ १९३९ ते २३ ०५ १९३९
८ ०६ १९४० ते १० ०६ १९४०
२६ ०६ १९४१ ते २८ ०६ १९४१
१४ ०७ १९४२ ते १५ ०७ १९४२
३० ०७ १९४३ ते ३१ ०७ १९४३
१३ ०८ १९४४ ते १५ ०८ १९४४
२९ ०८ १९४५ ते ३० ०८ १९४५
१३ ०९ १९४६ ते १४ ०९ १९४६
२८ ०९ १९४७ ते २९ ०९ १९४७
१३ १० १९४८ ते १४ १० १९४८
३० १० १९४९ ते ३१ १० १९४९
१६ ०५ १९५० ते १७ ०५ १९५०
४ ०६ १९५१ ते ५ ०६ १९५१
२२ ०६ १९५२ ते २३ ०६ १९५२
१० ०७ १९५३ ते ११ ०७ १९५३
२७ ०७ १९५४ ते २८ ०७ १९५४
१२ ०८ १९५५ ते १३ ०८ १९५५
२७ ०८ १९५६ ते २८ ०८ १९५६
११ ०९ १९५७ ते १२ ०९ १९५७
२६ ०९ १९५८ ते २७ ०९ १९५८
१२ १० १९५९ ते १३ १० १९५९
२७ १० १९६० ते २८ १० १९६०
१२ ०९ १९६१ ते १३ ०९ १९६१ ते
३० ०५ १९६२ ते १ ०६ १९६२
३० ०९ १९६२ ते १ १२ १९६२
१९ ०६ १९६३ ते २० ०६ १९६३
७ ०७ ९६४ ते ८ ०७ १९६४
२५ ०७ १९६५ ते २६ ०७ १९६५
१२ ०८ १९६६ ते १३ ०८ १९६६
२८ ०८ १९६७ ते २९ ०८ १९६७
१२ ०९ १९६८ ते १३ ०९ १९६८
२७ ०९ १९६९ ते २८ ०९ १९६९
१२ १० १९७० ते १३ १० १९७०
२८ १० १९७१ ते २९ १० १९७१
१२ ०९ १९७२ ते १३ ०९ १९७२
२९ ०९ १९७३ ते ३० ०९ १९७३
१७ १२ १९७४ ते १८ १२ १९७४
६ ०७ १९७५ ते ७ ०७ १९७५
२५ ०७ १९७६ ते २६ ०७ १९७६
१२ ०८ १९७७ ते १४ ०८ १९७७
३० ०८ १९७८ ते ३१ ०८ १९७८
१५ ०९ १९७९ ते १६ ०९ १९७९
३० ०९ १९८० ते १ १० १९८०
१५ १० १९८१ ते १६ १० १९८१
३१ १० १९८२ ते १ ०९ १९८२
१५ ०९ १९८३ ते १६ ०९ १९८३
३० ०९ १९८४ ते १ १२ १९८४
१७ १२ १९८५ ते १८ १२ १९८५

बुधवार, १२ जानेवारी, २०११

दिनांक ३ फेब्रुअरी २०११ रोजीची अपघातदर्शक अमावस्या

दिनांक ३ फेब्रुअरी २०११ रोजी सायन कुंभ राशीत १३ अंश ५१ मि वर अमावस्येची चंद्र-सूर्य युती होत असून ही अमावस्या मंगळाशी युती करते. मंगळ हर्षल बरोबर अर्धकेंद्र योग करत असल्याने अमावस्या प्रामुख्याने अपघातदर्शक बनली आहे.

ज्या जन्म दिनांकाना ही अमावस्या विशेष त्रास देउ शकते त्या जन्म तारखांचे गणित करून पुढे दिल्या आहेत. खालील जन्मतारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत मंगळ सक्रिय होत असल्याने मंगळाने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची त्रासदायक फळे मिळतील.

१९ ऑगस्ट १९३५ ते २५ ऑगस्ट १९३५, २२ डिसेंबर १९३५ ते २७ डिसेंबर १९३५
१८ एप्रिल १९३६ ते २३ एप्रिल १९३६, २९ ऑगस्ट १९३६ ते ४ सप्टेंबर १९३६
२८ जानेवारी १९३७ ते ६ फेब्रुअरी १९३७, २७ नोव्हेंबर १९३७ ते ३ डिसेंबर १९३७
२९ मार्च १९३८ ते ३ एप्रिल १९३८, १० ऑगस्ट १९३८ ते १६ ऑगस्ट १९३८
३१ डिसेंबर १९३८ ते ६ जानेवारी १९३९, २० ऑक्टोबर १९३९ ते २७ ऑक्टोबर १९३९
५ मार्च १९४० ते ११ मार्च १९४०, २२ जुलै १९४० ते २८ जुलै १९४०, ८ डिसेंबर १९४० ते १४ डिसेंबर १९४०
१९ एप्रिल १९४१ ते २५ एप्रिल १९४१,
३ फेब्रुअरी १९४२ ते १० फेब्रुअरी १९४२, ३ जुलै १९४२ ते ९ जुलै १९४२, १९ नोव्हेंबर १९४२ ते २५ नोव्हेंबर १९४२
२४ मार्च १९४३ ते २९ मार्च १९४३, २५ जुलै १९४३ ते ३१ जुलै १९४३
१२ जून १९४४ ते १८ जून १९४४, ३१ ऑक्टोबर १९४४ ते ५ नोव्हेंबर १९४४
१ मार्च १९४५ ते ७ मार्च १९४५, २७ जून १९४५ ते ३ जुलै १९४५
१७ मे १९४६ ते २५ मे १९४६, १२ ऑक्टोबर १९४६ ते १७ ऑक्टोबर १९४६
९ फेब्रुअरी १९४७ ते १४ फेब्रुअरी १९४७, ६ जून १९४७ ते ११ जून १९४७, २२ ऑक्टोबर १९४७ ते ३० ऑक्टोबर १९४७
२१ सप्टेंबर १९४८ ते २७ सप्टेंबर १९४८,
२० जानेवारी १९४९ ते २५ जानेवारी १९४९, १६ मे १९४९ ते २१ मे १९४९, २६ सप्टेंबर १९४९ ते ३ ऑक्टोबर १९४९
२९ ऑगस्ट १९५० ते ५ सप्टेंबर १९५०,
३० डिसेंबर १९५० ते ४ जानेवारी १९५१, २६ एप्रिल १९५१ ते २ मे १९५१, ६ सप्टेंबर १९५१ ते १२ सप्टेंबर १९५१
१८ फेब्रुअरी १९५२ ते ३ मार्च १९५२, १५ एप्रिल १९५२ ते २७ एप्रिल १९५२, २४ जुलै १९५२ ते १ ऑगस्ट १९५२, ७ डिसेंबर १९५२ ते १२ डिसेंबर १९५२
५ एप्रिल १९५३ ते ११ एप्रिल १९५३, १७ ऑगस्ट १९५३ ते २३ ऑगस्ट १९५३
९ जानेवारी १९५४ ते १६ जानेवारी १९५४, ८ नोव्हेंबर १९५४ ते १४ नोव्हेंबर १९५४
१५ मार्च १९५५ ते २१ मार्च १९५५, ३० जुलै १९५५ ते ५ ऑगस्ट १९५५
१७ डिसेंबर १९५५ ते २३ डिसेंबर १९५५,
३ मे १९५६ ते १० मे १९५६
१७ फेब्रुअरी १९५७ ते २३ फेब्रुअरी १९५७, १० जुलै १९५७ ते १६ जुलै १९५७, २६ नोव्हेंबर १९५७ ते २ डिसेंबर १९५७
२ एप्रिल १९५८ ते ८ एप्रिल १९५८, १० ऑगस्ट १९५८ ते १७ ऑगस्ट १९५८
२१ जून १९५९ ते २७ जून १९५९, ७ नोव्हेंबर १९५९ ते १३ नोव्हेंबर १९५९
९ मार्च १९६० ते १५ मार्च १९६०, ७ जुलै १९६० ते १२ जुलै १९६०
२८ मे १९६१ ते ४ जून १९६१, १९ ऑक्टोबर १९६१ ते २५ ऑक्टोबर १९६१
१७ फेब्रुअरी १९६२ ते २२ फेब्रुअरी १९६२, १४ जून १९६२ ते १९ जून १९६२, ५ नोव्हेंबर १९६२ ते १५ नोव्हेंबर १९६२
२ फेब्रुअरी १९६३ ते १२ फेब्रुअरी १९६३, २१ एप्रिल १९६३ ते २ मे १९६३, ३० सप्टेंबर १९६३ ते ५ ऑक्टोबर १९६३
२८ जानेवारी १९६४ ते २ फेब्रुअरी १९६४, २३ मे १९६४ ते २९ मे १९६४, ५ ऑक्टोबर १९६४ ते ११ ऑक्टोबर १९६४
७ सप्टेंबर १९६५ ते १३ सप्टेंबर १९६५, ७ जानेवारी १९६६ ते १२ जानेवारी १९६६. ४ मे १९६६ ते ९ मे १९६६, १३ सप्टेंबर १९६६ ते १९ सप्टेंबर १९६६
११ ऑगस्ट १९६७ ते १८ ऑगस्ट १९६७, १७ डिसेंबर १९६७ ते २२ डिसेंबर १९६७
१३ एप्रिल १९६८ ते १८ एप्रिल १९६८, २४ ऑगस्ट १९६८ ते ३० ऑगस्ट १९६८
२० जानेवारी १९६९ ते २७ जानेवारी १९६९, २१ नोव्हेंबर १९६९ ते २६ नोव्हेंबर १९६९,
२३ मार्च १९७० ते २९ मार्च १९७०, ५ ऑगस्ट १९७० ते १२ ऑगस्ट १९७०, २५ डिसेंबर १९७० ते ३१ डिसेंबर १९७०
२९ मे १९७१ ते ८ जून १९७१, १४ ऑगस्ट १९७१ ते ४ ऑक्टोबर १९७१,
२८ फेब्रुअरी १९७२ ते ५ मार्च १९७२, १७ जुलै १९७२ ते २३ जुलै १९७२, ३ डिसेंबर १९७२ ते ९ डिसेंबर १९७२
१२ एप्रिल १९७३ ते १८ एप्रिल १९७३
२३ जानेवारी १९७४ ते ३१ जानेवारी १९७४, २८ जून १९७४ ते ५ जुलै १९७४, १४ नोव्हेंबर १९७४ ते २० नोव्हेंबर १९७४
१९ मार्च १९७५ ते २४ मार्च १९७५, १८ जुलै १९७५ ते २४ जुलै १९७५
६ जून १९७६ ते १३ जून १९७६, २६ ऑक्टोबर १९७६ ते १ नोव्हेंबर १९७६
२५ फेब्रुअरी १९७७ ते २ मार्च १९७७, २२ जून १९७७ ते २७ जून १९७७
९ मे १९७८ ते १८ मे १९७८, ७ ऑक्टोबर १९७८ ते १३ ऑक्टोबर १९७८
५ फेब्रुअरी १९७९ ते १० फेब्रुअरी १९७९, १ जून १९७९ ते ६ जून १९७९, १५ ऑक्टोबर १९७९ ते २२ ऑक्टोबर १९७९
१६ सप्टेंबर १९८० ते २२ सप्टेंबर १९८०,
१५ जानेवारी १९८१ ते २० जानेवारी १९८१, ११ मे १९८१ ते १६ मे १९८१, २१ सप्टेंबर १९८१ ते २७ सप्टेंबर १९८१
२३ ऑगस्ट १९८२ ते २९ ऑगस्ट १९८२, २५ डिसेंबर १९८२ ते ३० डिसेंबर १९८२
२१ एप्रिल १९८३ ते २७ एप्रिल १९८३, १ सप्टेंबर १९८३ ते ७ सप्टेंबर १९८३
४ फेब्रुअरी १९८४ ते १४ फेब्रुअरी १९८४, २६ मे १९८४ ते १५ जून १९८४
२४ जून १९८४ ते १५ जुलै १९८४, १ डिसेंबर १९८४ ते ६ डिसेंबर १९८४
३१ मार्च १९८५ ते ६ एप्रिल १९८५, १२ ऑगस्ट १९८५ ते १९ ऑगस्ट १९८५


याशिवाय कॊणत्याही वर्षी खालिल तारखाना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत रवि अमावस्येमुळे सक्रिय होतो. त्यांना पण ही अमावस्या त्रासदायक जाऊ शकते.

१ फेब्रुअरी ते ५ फेब्रुअरी
२ मे ते ७ मे
४ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट
४ नोव्हे ते ९ नोव्हे

खालील जन्मतारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत शनी सक्रिय होत असल्याने शनीने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची त्रासदायक फळे मिळतील.

२८ जून १९४० ते २८ ऑक्टोबर १९४०
१८ मार्च १९४१ ते २२ एप्रिल १९४१
१ ऑगस्ट१९४७ ते १ सप्टेंबर १९४७
८ एप्रिल १९४८ ते २६ एप्रिल१९४८
३ नोव्हेंबर १९५४ ते ७ डिसेंबर १९५४
७ जून १९५५ ते २९ ऑगस्ट १९५५
१७ जानेवारी १९६३ ते २० फेब्रुवारी१९६३
३० एप्रिल १९७० ते १ जून१९७०
५ जानेवारी १९७१ ते २९ जानेवारी १९७१
१० सप्टेंबर १९७६ ते २५ ऑक्टोबर १९७६
१ जानेवारी १९७७ ते २३ फेब्रुवारी १९७७
२८ मे १९७७ ते ७ जुलै १९७७
१० डिसेंबर १९८३ ते ३० जानेवारी१९८४
२१ मार्च १९८४ ते २० मे१९८४
३ सप्टेंबर१९८४ ते १४ ऑक्टोबर १९८४

खालील जन्मतारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत युरेनस सक्रिय होत असल्याने युरेनस ने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची त्रासदायक फळे मिळतील.

१० जून १९३७ ते १ नोव्हेंबर १९३७
१ एप्रिल१९३८ ते १२ जून १९३८
८ नोव्हेंबर १९३८ ते ३ एप्रिल १९३९
२ ऑगस्ट १९५८ ते १९ ऑक्टोबर १९५८
२७ डिसेंबर १९५८ ते २७ जुलै १९५९
३१ ऑक्टोबर १९७७ ते १५ जानेवारी १९७८
२८ मार्च १९७८ ते २६ ऑक्टोबर १९७८

खालील जन्मतारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत नेपच्यून सक्रिय होत असल्याने नेपच्यूनने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची त्रासदायक फळे मिळतील.

२६ नोव्हेंबर १९६१ ते १२ मे १९६२
२९ सप्टेंबर १९६२ ते २१ नोव्हेंबर १९६३
३० मे १९६४ ते २१ सप्टेंबर १९६४

खालील जन्मतारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत प्लुटॊ सक्रिय होत असल्याने प्लुटॊने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची त्रासदायक फळे मिळतील.

२० ऑगस्ट १९४६ ते १६ फेब्रुवारी १९४७
२८ जून १९४७ ते २२ सप्टेंबर १९४८
१४ जानेवारी १९४९ ते २९ जुलै १९४९
७ एप्रिल१९५० ते ते १९ मे १९५०