मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०१५

मी एक दलित आहेश्रीमंत मला श्रीमंत म्हणत नाहीत
अन् गरीब मला गरीब म्हणत नाहीत
...म्हणुनच मी एक दलित आहे

मुंबईकर मला पुणेकर म्हणतात
अन् पुणेकर त्यांच्यात घेत नाहीत
...म्हणुनच मी एक दलित आहे

हुशार लोक मला मठ्ठ समजतात
अन् मठ्ठ मला हुशार समजतात
...म्हणुनच मी एक दलित आहे

सश्रद्ध मला  त्यांच्यात घेत नाहीत
अन् बुद्धीवादी मला झटकुन टाकतात
...म्हणुनच मी एक दलित आहे

स्त्रीवाद्याना माझा विटाळ होतो
परंपरावादी माझा तिरस्कार करतात
...म्हणुनच मी एक दलित आहे

तर लाईफची गोची अशी आहे की
कोणतेही सरकारी फायदे नसलेला
मी खराखुरा दलित आहे.

- राजीव उपाध्ये