मंगळवार, २९ जुलै, २००८

एक ऑगस्टचे सूर्यग्रहण

येत्या १ ऑगस्ट रोजी सायन सिंह राशीमध्ये सूर्यगहण होत असून ते फलिताच्यादृष्टीने मिश्र फळे देईल. ग्रहणाची अमावस्या ९अंश ३५ कलांवर पडत असून या बिंदूशी मंगळ आणी प्लुटॊचा मध्यबिंदू अंशात्मक केंदयोग करत असल्याने ग्रहणाची अमावस्या ग्रहणाची अमावस्या स्फोटक बनली आहे. एवढेच नव्हे तर सायन सिंहरास ८अंश ते ११ अंश हे क्षेत्र फलीताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बनले आहे. याबरोबरच सायन कुंभ, वृषभ, आणी वृ्श्चिक या राशीतील ८अंश ते ११ अंश हे क्षेत्र ग्रहणाच्या अशुभ प्रभावाखाली येतात. पण हे ग्रहण पूर्णत: अशुभ मानता येत नाही कारण अमावस्येने सायन धनु व मे्ष या दोन राशीमध्ये ८अंश ते ११ अंश हे क्षेत्र शुभ केले आहे.ज्यां व्यक्तींचे जन्म खालील जन्म तारखांच्या सान्निध्यात झालेले असतील त्यांच्या पत्रिकेमध्ये शनि, युरेनस (हर्षल), नेपचून व प्लुटॊ हे ग्रह येत्या सूर्यग्रहणाने बाधित होतात.


हे ग्रहण कुणाला अशुभ?

खालील तारखांच्या मागे व पुढे ३ आठवडे ज्यांचे जन्म आहेत त्यांच्या पत्रिकेत शनि ग्रहणाने बाधित होतो. या कालावधीमध्ये शनीचे इतर ग्रहांशी युती, प्रतियुती, केन्द्र, अर्धकेन्द्र इत्यादि योग होत असल्यास ग्रहण जास्त त्रासदायक असेल.

6 Jun 1940

26 Nov 1940

22 Feb 1941

14 Jul 1947

15 Oct 1954

4 Apr 1962

10 Jul 1962

28 Dec 1962

13 Apr 1970

22 Aug 1976

20 Nov 1983

खालील तारखांच्या मागे व पुढे १ महिना ज्यांचे जन्म आहेत त्यांच्या पत्रिकेत युरेनस बाधित होतो. या कालावधीमध्ये युरेनसचे इतर ग्रहांशी युती, प्रतियुती, केन्द्र, अर्धकेन्द्र इत्यादि योग होत असल्यास ग्रहण जास्त त्रासदायक असेल.

7 Sep 1957

31 Jan 1958

25 Jun 1958

4 Dec 1976

4 May 1977

22 Sep 1977


खालील तारखांच्या मागे व पुढे २ महिने ज्यांचे जन्म आहेत त्यांच्या पत्रिकेत नेपचून बाधित होतो. या कालावधीमध्ये नेपचूनचे इतर ग्रहांशी युती, प्रतियुती, केन्द्र, अर्धकेन्द्र इत्यादि योग होत असल्यास ग्रहण जास्त त्रासदायक असेल.


20 Nov 1960

14 May 1961

23 Sep 1961


खालील तारखांच्या मागे व पुढे २ महिने ज्यांचे जन्म आहेत त्यांच्या पत्रिकेत प्लुटो बाधित होतो. या कालावधीमध्ये नेपचूनचे इतर ग्रहांशी युती, प्रतियुती, केन्द्र, अर्धकेन्द्र इत्यादि योग होत असल्यास ग्रहण जास्त त्रासदायक असेल.


15 Sep 1944

8 Jan 1945

24 Jul 1945

27 Mar 1946

18 May 1946

6 Jan 1987

21 Mar 1987

26 Oct 1987


हे ग्रहण कुणाला शुभ?


वर म्हटल्याप्रमाणे या अमावस्येने सायन धनु व मे्ष या दोन राशीमध्ये ८अंश ते ११ अंश हे क्षेत्र शुभ केले आहे. या ठिकाणी कोणतेही ग्रह असून ते इतर ग्रहांशी लाभ अथवा नवपंचम योग करत असतील तर त्या व्यक्तींच्या आयुष्यात अडचणी अथवा समस्या असतील तर त्या सुटतील किंवा अन्य स्थैर्य आणणा-या घटना घडतील.