सोमवार, १२ जून, २०१७

लिओ वराडकर आणि भारतीय वंश


आयर्लंडच्या पंतप्रधानपदी नुकतेचे विराजमान झालेले श्री लिओ वराडकर यांना भारतीय वंशाचे ठरवण्याचा जो हास्यास्पद प्रयत्न करण्यात आला, तो वाचून फुकटचे श्रेय लाटण्याच्या भारतीय मनोवृत्तीची दया आली. आधुनिक जनुकशास्त्राला लोकाभिमुख करण्याची गरज यातून अधोरेखित झाली.


वास्तविक लिओ वराडकरांना टीचभर य गुणसूत्र (जे उत्क्रांतीमध्ये क्षीण होत चालले आहे) आणि काही जनुक भारतीय पित्याकडुन मिळाले. बाकी आयरीश आईकडुन मिळालेली जनुकीय देणगी आणि अधिजनुकीय देणगी, लहानपणापासून झालेले आयरीश वातावरणाचे संस्कार एकूण भारतीय देणगीच्या पेक्षा कितीतरी जास्त आहे. त्यामुळे त्यांना केवळ वडिलांमुळे भारतीय वंशाचे ठरवणे हास्यास्पद ठरते.


काही लोक खवळतील... पण आणखी एक उदा. घेऊन हा मुद्दा स्पष्ट करतो.


भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात चित्पावनांचे अजोड योगदान आहे. चित्पावन समाजाचे (काही अपवाद वगळता) जनुकीय मूळ ज्यू आणि युरिपिअन आहे. उद्या इस्रायलने किंवा युरोपने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे श्रेय लाटायचा प्रयत्न केला तर ते आपल्याला चालणार आहे का?