शनिवार, २५ डिसेंबर, २०१०

नूतन मराठीचा गौरव

- जाने १९७९


निरलस प्रेमे रमवी मज तू तव सन्निध अये नूमवि
भरोनी वाहो घट प्रेमाचे सदासर्वदा हे नूमवि

मन्मातेपरि निज प्रेमाने टाकिसी भारूनी हे नूमवि
यास्तव मज ह्या तव वास्तूचे बहूत प्रलोभन हे नूमवि

मन्बंधूंचे लालनपालन केले हो या नूमवीने
प्रणमुनी गातो गौरव आता या नूमवीचा प्रेमाने

रम्य काल तो बहूमोलाचा आता मी त्या आठवितो
तव प्रेमाचे दवबिंदू हे नयनातून मी साठवितो

गौरव गाता उच्च स्वरांनी गगन मंडले दुमदुमती
ती ही नूमवि अजुनीही रिझवी भासे मजला नवी नवी

अतुल अपूर्व पराक्रमाने जगूनी जगती मानाने
हे नूमवि तुज मिरवू आम्ही गाजवू ही ती दिग्गगने

तव वैभवी जी विभा विमलतम ज्या विभूतीनी पसरविली
त्या तेजासी नमूनी नूमवि आज प्यायलो स्फूर्ती नवी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: