शुक्रवार, ११ फेब्रुवारी, २०११

अपयश आणि मध्यबिंदू ज्योतिष

या अगोदरच्या पोस्ट मध्ये मध्यबिंदू ज्योतिषानूसार "अमाप यश" दाखवणार्‍या गुरु-प्लुटो= रवि या भौमितिक रचनेचा विचार केला. या वेळेला अमाप यशाच्या उलट म्हणजे अपयशी आणि वैफल्य निदर्शक मध्यबिंदूचा विचार करणार आहे. वैफल्य आणि अपयश यांचा विचार मंगळ आणि शनीच्या योगातून किंवा मध्यबिंदूतून केला जातो.

मंगळ हा ग्रह कृती आणि उर्जेचा निदर्शक मानला जातो आणि शनी हा स्थैर्य, रचना, कायदा, अडथळे नीति-नियम इत्यादिंचा कारक ग्रह ज्योतिषात मानला गेलेला आहे. मंगळ आणि शनी एकाच वेळेला जर सक्रिय असतील तर संघर्षाला तोंड द्यावे लागते. या व्यक्तीनी मोठे अपयश आयुष्यात अनुभवलेले असते.

मंगळ- शनी मध्यबिंदू जेव्हा रवि बरोबर जर युती, प्रतियुती, केंद्र योग करत असेल तर मंगळ- शनी= रवि ही रचना पत्रिकेत तयार होते. ग्रहांच्या गोचर भ्रमणाने जेव्हा ही रचना सक्रिय होते तेव्हा रवीच्या कारकत्वावर परिणाम होताना दिसतो.

एबर्टिनने या रचनेचा फलादेश पुढिल प्रमाणे दिला आहे. -
Weak vitality, the inability to meet all demands or to master all situations, the necessity to overcome illness. - The illness or the death.

१९-३५-८५ या कालावधीत जन्मलेल्या ज्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत मंगळ- शनी= रवि ही रचना तयार झालेली दिसते त्यांच्या जन्मतारखा पुढे दिल्या आहेत.

१७ मार्च १९३५ ते २१ मार्च १९३५, १५ जून १९३५ ते २० जून १९३५, २१ ऑक्टोबर १९३५ ते २८ ऑक्टोबर १९३५
२२ मार्च १९३६ ते २९ मार्च १९३६, १९ ऑगस्ट १९३६ ते २५ ऑगस्ट १९३६, २५ डिसेम्बर १९३६ ते ३१ डिसेम्बर १९३६
२१ एप्रिल १९३७ ते २५ एप्रिल १९३७, २० जुलै १९३७ ते २५ जुलै १९३७, २४ नोव्हेंबर १९३७ ते १ डिसेम्बर १९३७
२५ एप्रिल १९३८ ते २ मे १९३८, १८ सप्टेम्बर १९३८ ते २३ सप्टेम्बर १९३८, २३ जानेवारी १९३९ ते २९ जानेवारी १९३९
४ जून १९३९ ते ९ जून १९३९, ४ सप्टेम्बर १९३९ ते ८ सप्टेम्बर १९३९
३१ डिसेम्बर १९३९ ते ६ जानेवारी १९४०, २६ मे १९४० ते २ जून १९४०
१६ ऑक्टोबर १९४० ते २२ ऑक्टोबर १९४०,
२४ फेब्रुअरी १९४१ ते २ मार्च १९४१, २६ जुलै १९४१ ते ३१ जुलै १९४१, २६ ऑक्टोबर १९४१ ते ३० ऑक्टोबर १९४१
४ फेब्रुअरी १९४२ ते १० फेब्रुअरी १९४२, २७ जून १९४२ ते ४ जुलै १९४२, १६ नोव्हेंबर १९४२ ते २१ नोव्हेंबर १९४२
२ एप्रिल १९४३ ते ९ एप्रिल १९४३, ८ सप्टेम्बर १९४३ ते १४ सप्टेम्बर १९४३, ८ डिसेम्बर १९४३ ते १२ डिसेम्बर १९४३
९ मार्च १९४४ ते १४ मार्च १९४४, २९ जुलै १९४४ ते ४ ऑगस्ट १९४४, १७ डिसेम्बर १९४४ ते २२ डिसेम्बर १९४४
११ मे १९४५ ते १८ मे १९४५, १३ ऑक्टोबर १९४५ ते १८ ऑक्टोबर १९४५,
११ जानेवारी १९४६ ते १५ जानेवारी १९४६, १० एप्रिल १९४६ ते १५ एप्रिल १९४६, ३० ऑगस्ट १९४६ ते ६ सप्टेम्बर १९४६
१९ जानेवारी १९४७ ते २५ जानेवारी १९४७, १९ जून १९४७ ते २६ जून १९४७, १४ नोव्हेंबर १९४७ ते १९ नोव्हेंबर १९४७
१२ फेब्रुअरी १९४८ ते १५ फेब्रुअरी १९४८, १० मे १९४८ ते १५ मे १९४८, १ ऑक्टोबर १९४८ ते ८ ऑक्टोबर १९४८
२२ फेब्रुअरी १९४९ ते ते २८ फेब्रुअरी १९४९, २३ जुलै १९४९ ते ३१ जुलै १९४९, १२ डिसेम्बर १९४९ ते १७ डिसेम्बर १९४९
१४ मार्च १९५० ते १८ मार्च १९५०, ११ जून १९५० ते १६ जून १९५०, ४ नोव्हेंबर १९५० ते ११ नोव्हेंबर १९५०
२९ मार्च १९५१ ते ४ एप्रिल १९५१, २४ ऑगस्ट १९५१ ते ३१ ऑगस्ट १९५१,
९ जानेवारी १९५२ ते १४ जानेवारी १९५२, १६ एप्रिल १९५२ ते १९ एप्रिल १९५२, १४ जुलै १९५२ ते १९ जुलै १९५२
९ डिसेम्बर १९५२ ते १५ डिसेम्बर १९५२,
२९ एप्रिल १९५३ ते ५ मे १९५३, २१ सप्टेम्बर १९५३ ते २८ सप्टेम्बर १९५३
६ फेब्रुअरी १९५४ ते ११ फेब्रुअरी १९५४, २६ मे १९५४ ते ३० मे १९५४
२४ ऑगस्ट १९५४ ते २९ ऑगस्ट १९५४,
१२ जानेवारी १९५५ ते १९ जानेवारी १९५५, २९ मे १९५५ ते ४ जून १९५५, १९ ऑक्टोबर १९५५ ते २५ ऑक्टोबर १९५५
७ मार्च १९५६ ते १३ मार्च १९५६, १३ जुलै १९५६ ते १८ जुलै १९५६, १३ ऑक्टोबर १९५६ ते १७ ऑक्टोबर १९५६
१३ फेब्रुअरी १९५७ ते १९ फेब्रुअरी १९५७, २६ जून १९५७ ते २ जुलै १९५७, १४ नोव्हेंबर १९५७ ते २१ नोव्हेंबर १९५७
१० एप्रिल १९५८ ते १६ एप्रिल १९५८, २६ ऑगस्ट १९५८ ते १ सप्टेम्बर १९५८, २८ नोव्हेंबर १९५८ ते २ डिसेम्बर १९५८
१५ मार्च १९५९ ते २१ मार्च १९५९, २३ जुलै १९५९ ते २९ जुलै १९५९, १२ डिसेम्बर १९५९ ते १९ डिसेम्बर १९५९
१४ मे १९६० ते २० मे १९६०, २९ सप्टेम्बर १९६० ते ४ ऑक्टोबर १९६०,
२ जानेवारी १९६१ ते ६ जानेवारी १९६१, १२ एप्रिल १९६१ ते १७ एप्रिल १९६१, १९ ऑगस्ट १९६१ ते २५ ऑगस्ट १९६१
१० जानेवारी १९६२ ते १७ जानेवारी १९६२, १७ जून १९६२ ते २३ जून १९६२, २८ ऑक्टोबर १९६२ ते ३ नोव्हेंबर १९६२
२ फेब्रुअरी १९६३ ते ६ फेब्रुअरी १९६३, १७ सप्टेम्बर १९६३ ते २३ सप्टेम्बर १९६३,
१८ जुलै १९६४ ते २५ जुलै १९६४, २४ नोव्हेंबर १९६४ ते २९ नोव्हेंबर १९६४,
३ मार्च १९६५ ते ७ मार्च १९६५, ७ जून १९६५ ते १३ जून १९६५, १६ ऑक्टोबर १९६५ ते २२ ऑक्टोबर १९६५
१७ मार्च १९६६ ते २४ मार्च १९६६, १८ ऑगस्ट १९६६ ते २४ ऑगस्ट १९६६, २१ डिसेम्बर १९६६ ते २७ डिसेम्बर १९६६
५ एप्रिल १९६७ ते ८ एप्रिल १९६७, १० जुलै १९६७ ते १५ जुलै १९६७, १९ नोव्हेंबर १९६७ ते २५ नोव्हेंबर १९६७
२० एप्रिल १९६८ ते २७ एप्रिल १९६८, १६ सप्टेम्बर १९६८ ते २२ सप्टेम्बर १९६८,
१८ जानेवारी १९६९ ते २४ जानेवारी १९६९, १२ मे १९६९ ते १६ मे १९६९, १६ ऑगस्ट १९६९ ते २१ ऑगस्ट १९६९, २४ डिसेम्बर १९६९ ते ३० डिसेम्बर १९६९
२४ मे १९७० ते ३१ मे १९७०, १६ ऑक्टोबर १९७० ते २१ ऑक्टोबर १९७०
१९ फेब्रुअरी १९७१ ते २५ फेब्रुअरी १९७१, २ जुलै १९७१ ते ६ जुलै १९७१
२ ऑक्टोबर १९७१ ते ७ ऑक्टोबर १९७१, २९ जानेवारी १९७२ ते ४ फेब्रुअरी १९७२, २४ जून १९७२ ते १ जुलै १९७२, १४ नोव्हेंबर १९७२ ते २० नोव्हेंबर १९७२
२६ मार्च १९७३ ते २ एप्रिल १९७३, २५ ऑगस्ट १९७३ ते ३० ऑगस्ट १९७३, २० नोव्हेंबर १९७३ ते २४ नोव्हेंबर १९७३
४ मार्च १९७४ ते १० मार्च १९७४, २७ जुलै १९७४ ते ३ ऑगस्ट १९७४, १५ डिसेम्बर १९७४ ते २१ डिसेम्बर १९७४,
५ मे १९७५ ते १२ मे १९७५, ६ ऑक्टोबर १९७५ ते ११ ऑक्टोबर १९७५.
३० डिसेम्बर १९७५ ते २ जानेवारी १९७६, ४ एप्रिल १९७६ ते १० एप्रिल १९७६. २७ ऑगस्ट १९७६ ते ३ सप्टेम्बर १९७६,
१६ जानेवारी १९७७ ते २२ जानेवारी १९७७, १३ जून १९७७ ते २१ जून १९७७, ७ नोव्हेंबर १९७७ ते १२ नोव्हेंबर १९७७
३१ जानेवारी १९७८ ते ३ फेब्रुअरी १९७८, ६ मे १९७८ ते ११ मे १९७८, २८ सप्टेम्बर १९७८ ते ५ ऑक्टोबर १९७८
१९ फेब्रुअरी १९७९ ते २६ फेब्रुअरी १९७९, २० जुलै १९७९ ते २७ जुलै १९७९, ७ डिसेम्बर १९७९ ते १२ डिसेम्बर १९७९
२ मार्च १९८० ते ५ मार्च १९८०, ४ जून १९८० ते १० जून १९८०, ३० ऑक्टोबर १९८० ते ६ नोव्हेंबर १९८०,
२१ ऑगस्ट १९८१ ते २८ ऑगस्ट १९८१
३ जानेवारी १९८२ ते ८ जानेवारी १९८२, २ एप्रिल १९८२ ते ६ एप्रिल १९८२, ६ जुलै १९८२ ते ११ जुलै १९८२, ३ डिसेम्बर १९८२ ते ९ डिसेम्बर १९८२
२७ एप्रिल १९८३ ते ३ मे १९८३, १९ सप्टेम्बर १९८३ ते २६ सप्टेम्बर १९८३,
३१ जानेवारी १९८४ ते ६ फेब्रुअरी १९८४, ६ मे १९८४ ते ९ मे १९८४, ८ ऑगस्ट १९८४ ते १४ ऑगस्ट १९८४
५ जानेवारी १९८५ ते १२ जानेवारी १९८५, २६ मे १९८५ ते २ जून १९८५, १६ ऑक्टोबर १९८५ ते २२ ऑक्टोबर १९८५

1 टिप्पणी:

अनामित म्हणाले...

आई शप्पथ वाचलो बुवा.