सोमवार, १६ मे, २०११

दिनांक २ जून २०११ रोजीचे खंड्ग्रास सूर्यग्रहण

दिनांक २ जून २०११ रोजी सायन मिथुन राशीत ११ अंशावर अमावस्येची रवि-चंद्र युती होत असून हे या वर्षातील दूसरे सूर्यग्रहण आहे. हे ग्रहण खंडग्रास आहे. पश्चिमोत्तर भारताच्या काही भागात हे ग्रहण जेमतेम १० टक्के दिसेल तर युरोपात ६० ते ८० टक्के दिसेल.

ग्रहणाची ही अमावस्या फक्त एकच गोचर योग करते तो म्हणजे शनीशी नवपंचम योग करते. मात्र सायन तूळ राशीत असलेला शनी मात्र बुध, युरेनस, प्लुटॊ याच्यांशी त्रासदायक योग करतो. दीर्घकाळ चाललेल्या प्रयत्नाना दिशा मिळणे , अडचणीतून मार्ग निघणे अशी या अमावस्येची सर्वसाधारण फले असली तरी मूळ पत्रिकेतील ग्रहांच्या संक्रियतेनूसार कमीजास्त त्रासदायक फले या अमावस्येच्या पुढे मागे चार-पाच दिवस काही जन्म-तारखाना मिळू शकतात.

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे मंगळ सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत मंगळाने केलेल्या योगानुसार ग्रहणातील अमावस्येची शुभाशुभ फले मिळु शकतात.

२९ सप्टेंबर १९३५ ते ५ ऑक्टोबर १९३५
२६ जानेवारी १९३६ ते ३१ जानेवारी १९३६, २६ मे १९३६ ते १ जून १९३६, ११ ऑक्टोबर १९३६ ते १७ ऑक्टोबर १९३६
२७ ऑगस्ट १९३७ ते ३ सप्टेंबर १९३७
२ जानेवारी १९३८ ते ८ जानेवारी १९३८, ७ मे १९३८ ते १३ मे १९३८, २२ सप्टेंबर १९३८ ते २८ सप्टेंबर १९३८
१३ फेब्रुअरी १९३९ ते २० फेब्रुअरी १९३९, ३ डिसेम्बर १९३९ ते ९ डिसेम्बर १९३९
१५ एप्रिल १९४० ते २१ एप्रिल १९४०, ३ सप्टेंबर १९४० ते ९ सप्टेंबर १९४०
१८ जानेवारी १९४१ ते २४ जानेवारी १९४१, २९ मे १९४१ ते ५ जून १९४१
२२ मार्च १९४२ ते २९ मार्च १९४२, १५ ऑगस्ट १९४२ ते २२ ऑगस्ट १९४२
२८ डिसेम्बर १९४२ ते ३ जानेवारी १९४३, २९ एप्रिल १९४३ ते ४ मे १९४३, १० सप्टेंबर १९४३ ते १९ सप्टेंबर १९४३, ५ डिसेम्बर १९४३ ते १६ डिसेम्बर १९४३
६ फेब्रुअरी १९४४ ते १९ फेब्रुअरी १९४४, २७ जुलै १९४४ ते २ ऑगस्ट १९४४, ८ डिसेम्बर १९४४ ते १३ डिसेम्बर १९४४
५ एप्रिल १९४५ ते ११ एप्रिल १९४५, ५ ऑगस्ट १९४५ ते ११ ऑगस्ट १९४५
६ जुलै १९४६ ते १३ जुलै १९४६, १९ नोव्हेंबर १९४६ ते २४ नोव्हेंबर १९४६
१६ मार्च १९४७ ते २१ मार्च १९४७, १४ जुलै १९४७ ते १९ जुलै १९४७
८ जून १९४८ ते १६ जून १९४८, २९ ऑक्टोबर १९४८ ते ४ नोव्हेंबर १९४८
२३ फेब्रुअरी १९४९ ते २८ फेब्रुअरी १९४९, २३ जून १९४९ ते २८ जून १९४९, १२ नोव्हेंबर १९४९ ते २० नोव्हेंबर १९४९
८ ऑक्टोबर १९५० ते १४ ऑक्टोबर १९५०,
३ फेब्रुअरी १९५१ ते ८ फेब्रुअरी १९५१, ३ जून १९५१ ते ९ जून १९५१, २० ऑक्टोबर १९५१ ते २६ ऑक्टोबर १९५१
११ सप्टेंबर १९५२ ते १७ सप्टेंबर १९५२
११ जानेवारी १९५३ ते १७ जानेवारी १९५३, १४ मे १९५३ ते २० मे १९५३, २९ सप्टेंबर १९५३ ते ५ ऑक्टोबर १९५३
२६ फेब्रुअरी १९५४ ते ६ मार्च १९५४, १७ डिसेम्बर १९५४ ते २२ डिसेम्बर १९५४,
२४ एप्रिल १९५५ ते ३० एप्रिल १९५५, १० सप्टेंबर १९५५ ते १७ सप्टेंबर १९५५,
२८ जानेवारी १९५६ ते ३ फेब्रुअरी १९५६, २० जून १९५६ ते २९ जून १९५६,
१ एप्रिल १९५७ ते ७ एप्रिल १९५७, २२ ऑगस्ट १९५७ ते २८ ऑगस्ट १९५७
५ जानेवारी १९५८ ते ११ जानेवारी १९५८, ९ मे १९५८ ते १५ मे १९५८
२ मार्च १९५९ ते १० मार्च १९५९, ४ ऑगस्ट १९५९ ते १० ऑगस्ट १९५९, १६ डिसेम्बर १९५९ ते २२ डिसेम्बर १९५९
१४ एप्रिल १९६० ते १९ एप्रिल १९६० , १६ ऑगस्ट १९६० ते २२ ऑगस्ट १९६०
१४ जुलै १९६१ ते २० जुलै १९६१, २६ नोव्हेंबर १९६१ ते २ डिसेम्बर १९६१
२४ मार्च १९६२ ते २९ मार्च १९६२, २२ जुलै १९६२ ते २८ जुलै १९६२
२० जून १९६३ ते २८ जून १९६३, ७ नोव्हेंबर १९६३ ते १२ नोव्हेंबर १९६३
२ मार्च १९६४ ते ८ मार्च १९६४, ३० जून १९६४ ते ६ जुलै १९६४, २४ नोव्हेंबर १९६४ ते ३ डिसेम्बर १९६४
२५ मार्च १९६५ ते १३ एप्रिल १९६५, २७ एप्रिल १९६५ ते १८ मे १९६५, १७ ऑक्टोबर १९६५ ते २२ ऑक्टोबर १९६५
१० फेब्रुअरी १९६६ ते १६ फेब्रुअरी १९६६, १० जून १९६६ ते १६ जून १९६६, २८ ऑक्टोबर १९६६ ते ३ नोव्हेंबर १९६६
२३ सप्टेंबर १९६७ ते २९ सप्टेंबर १९६७,
२१ जानेवारी १९६८ ते २६ जानेवारी १९६८, २१ मे १९६८ ते २७ मे १९६८, ६ ऑक्टोबर १९६८ ते १२ ऑक्टोबर १९६८
१९ मार्च १९६९ ते १ एप्रिल १९६९, २२ मे १९६९ ते ३ जून १९६९, ११ ऑगस्ट १९६९ ते २१ ऑगस्ट १९६९
२७ डिसेम्बर १९६९ ते २ जानेवारी १९७०, २ मे १९७० ते ८ मे १९७०, १७ सप्टेंबर १९७० ते २३ सप्टेंबर १९७०
६ फेब्रुअरी १९७१ ते १३ फेब्रुअरी १९७१, २३ नोव्हेंबर १९७१ ते २९ नोव्हेंबर १९७१
१० एप्रिल १९७२ ते १६ एप्रिल १९७२, २९ ऑगस्ट १९७२ ते ४ सप्टेंबर १९७२
१३ जानेवारी १९७३ ते १८ जानेवारी १९७३, २१ मे १९७३ ते २७ मे १९७३
१५ मार्च १९७४ ते २२ मार्च १९७४, ११ ऑगस्ट १९७४ ते १७ ऑगस्ट १९७४, २३ डिसेम्बर १९७४ ते २९ डिसेम्बर १९७४
२३ एप्रिल १९७५ ते २९ एप्रिल १९७५, ३० ऑगस्ट १९७५ ते ६ सप्टेंबर १९७५
२२ जुलै १९७६ ते २८ जुलै १९७६, ३ डिसेम्बर १९७६ ते ९ डिसेम्बर १९७६
३१ मार्च १९७७ ते ६ एप्रिल १९७७, ३० जुलै १९७७ ते ५ ऑगस्ट १९७७
३० जून १९७८ ते ७ जुलै १९७८, १४ नोव्हेंबर १९७८ ते २० नोव्हेंबर १९७८
११ मार्च १९७९ ते १६ मार्च १९७९, ९ जुलै १९७९ ते १४ जुलै १९७९, १२ डिसेम्बर १९७९ ते २७ डिसेम्बर १९७९
४ फेब्रुअरी १९८० ते १७ फेब्रुअरी १९८०, २९ मे १९८० ते ७ जून १९८०
२५ ऑक्टोबर १९८० ते ३० ऑक्टोबर १९८०,
१८ फेब्रुअरी १९८१ ते २३ फेब्रुअरी १९८१, १८ जून १९८१ ते २३ जून १९८१, ६ नोव्हेंबर १९८१ ते १३ नोव्हेंबर १९८१
३ ऑक्टोबर १९८२ ते ८ ऑक्टोबर १९८२
२९ जानेवारी १९८३ ते ३ फेब्रुअरी १९८३, २९ मे १९८३ ते ४ जून १९८३, १४ ऑक्टोबर १९८३ ते २१ ऑक्टोबर १९८३
३ सप्टेंबर १९८४ ते ९ सप्टेंबर १९८४
६ जानेवारी १९८५ ते ११ जानेवारी १९८५, ९ मे १९८५ ते १५ मे १९८५, २४ सप्टेंबर १९८५ ते ३० सप्टेंबर १९८५

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे शनी सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत शनीने केलेल्या योगानुसार ग्रहणातील अमावस्येची शुभाशुभ फले मिळु शकतात.

१४ मे १९३५ ते ३० जुलै १९३५
१ फेब्रुअरी १९३६ ते ५ मार्च १९३६
२२ जुलै १९४२ ते २ डिसेम्बर १९४२
१० एप्रिल १९४३ ते १५ मे १९४३
२९ ऑगस्ट १९४९ ते ३० सप्टेम्बर १९४९
२२ एप्रिल १९५० ते ७ जून १९५०
२९ डिसेम्बर १९५६ ते १२ फेब्रुअरी १९५७, ३ मे १९५७ ते ३० जून १९५७
२२ सप्टेम्बर १९५७ ते ६ नोव्हेम्बर १९५७
१० मार्च १९६५ ते १४ एप्रिल १९६५
१७ सप्टेम्बर १९६५ ते ८ जानेवारी १९६६
२४ मे १९७२ ते २४ जून १९७२
८ ऑक्टोबर १९७८ ते २३ नोव्हेम्बर १९७८
२६ जानेवारी १९७९ ते २१ मार्च १९७९, २७ जून १९७९ ते ७ ऑगस्ट १९७९


खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे युरेनस सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत युरेनसने केलेल्या योगानुसार ग्रहणातील अमावस्येची शुभाशुभ फले मिळु शकतात.

१ जून १९४४ ते ३ सप्टेम्बर १९४४
४ ऑक्टोबर १९४४ ते १ जून १९४५
२९ ऑक्टोबर १९६३ ते ३ फेब्रुअरी १९६४
११ ऑगस्ट १९६४ ते १६ ऑक्टोबर १९६४
२६ फेब्रुअरी १९६५ ते २ ऑगस्ट १९६५
१ मार्च १९८३ ते २८ मार्च १९८३
२७ नोव्हेम्बर १९८३ ते १२ फेब्रुअरी १९८४
२३ एप्रिल १९८४ ते २३ नोव्हेम्बर १९८४


खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे शनी सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत नेपच्यूनने केलेल्या योगानुसार ग्रहणातील अमावस्येची शुभाशुभ फले मिळु शकतात.

११ मार्च १९३५ ते २ ऑगस्ट १९३५
२५ जानेवारी १९७४ ते २९ एप्रिल १९७४
२३ नोव्हेम्बर १९७४ ते १६ ऑगस्ट १९७५
२७ ऑगस्ट १९७५ ते १६ जानेवारी १९७६
१८ मे १९७६ ते १८ नोव्हेम्बर १९७६


खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे प्लुटो सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत प्लुटोने केलेल्या योगानुसार ग्रहणातील अमावस्येची शुभाशुभ फले मिळु शकतात.

६ ऑक्टोबर १९६१ ते २१ फेब्रुअरी १९६२
९ ऑगस्ट १९६२ ते ८ ऑक्टोबर १९६३
२९ फेब्रुअरी १९६४ ते ९ ऑगस्ट १९६४

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: