मंगळवार, २२ मे, २०१२

भाकिताचा पुन्हा पडताळा

मी खाली दिनांक २९ ०४ २०१२ रोजीच्या नोंदीमध्ये ग्रहणाच्या कालावधीमध्ये मोठ्या आपत्तीचे भाकित केले होते. ते इटलीच्या भूकंपाने खरे ठरले होतेच. त्यात आणखी एका आपत्तीची भर पडली आहे. ही आपत्ती म्हणजे आंध्रात झालेला रेल्वे अपघात.

या शिवाय बल्गेरीयात आणखी एका भूकंप (५.८ रिश्टर स्केल) आजच झाल्याचे वृत्त आहे. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gWUuOg2nQhkEusTJyHShLu47T-Tg?docId=CNG.083833085acfb87a2eafecefbd831ed9.4f1

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: