मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०११

गुरूपदेश

काही वर्षापूर्वीची गोष्ट... मी आयआयटीमध्ये माझ्या प्राध्यापकाना भेटण्यासाठी गेलो होतो. मला जेव्हा जेव्हा ऊर्जा कमी पडते तेव्हा तेव्हा मला आय आय टी परिसराची एक चक्कर पुरेशी असते. त्या खेपेला मी, मला दिलेला शब्द पाळणा-या आणि मी दूखावला गेलो तेव्हा माझी क्षमा मागण्याचा मोठे पणा दाखवणा-या प्रा. अरूणकुमारांना पण भेटलो. त्यांना लेक्चरला जायचे असल्याने आमच्यात संक्षिप्त अंवाद झाला. तो एखाद्या झेन गुरु शिष्यातील संवादासारखा होता. तो असा...

"Rajeev, what are you doing these days? "- प्रा. अरूणकुमार

"Sir, I am working in a private software company as Project Manager." -मी

"What is the team size?" - प्रा. अरूणकुमार

"8-10 developers"-मी

"How long you have been with them?" - प्रा. अरूणकुमार

"Now almost 3 years." -मी

"Who is on your top?" - प्रा. अरूणकुमार

"Vice President and CMD!" -मी

"How many IITians are there in your organization?" - प्रा. अरूणकुमार

"Only two, sir! Me and my boss. " -मी

"Rajeev, you should seriously think of changing your job" - प्रा. अरूणकुमार

मला झेन शिष्याप्रमाणे तत्काळ निर्वाण प्राप्त झाले!

1 टिप्पणी:

Atul Kumthekar म्हणाले...

i like it... i am in the same boat right now and can understand what u mean here. It sure is the mindset issue.