मंगळवार, ३ जुलै, २०१२

राहु-मंगळ युतीच्या तारखामाझ्या ब्लॉगच्या बर्‍याच वाचकांनी राहु-मंगळ युतिवरील लेख वाचून मला राहु-मंगळ युति आतापर्यंत कधी जाली होती याची विचारणा केली.   त्यांच्या परिचयातल्या कोट्याधीश (गडगंज श्रीमंत)व्यक्तींच्या पत्रिकेत हा योग आहे का याची उत्सुकता त्यांना आहे. म्हणुन मी सन १९३५ ते १९८५ या कालावधीमध्ये राहु-मंगळ युति केव्हा झाली याचे गणित करून ते पुढे देत आहे. खालील तारखांना (+/- ३ दिवस) ज्यांचे जन्म जाले असतील त्यांच्या पत्रिकेत ही युति आढळून येईल. श्री आल्फी लाव्होइ यांच्या संशोधना प्रमाणे या व्यक्ती कोट्यधीश असायची शक्यता खूप आहे. भारतीय ज्योतिषांच्या मताप्रमाणे यांचे वैवाहिक आयुष्य गढूळ असायची शक्यता आहे.

16 Nov   1935
 31 Aug  1937
 6 Jan   1939
 22 Oct 1940
 8 Aug  1942
 21 May 1944
 18 Sep  1945
 4 Jul    1947
 24 Apr 1949
 16 Feb 1951
 10 Dec  1952
 20 Sep  1954
 7 Feb     1956
 24 Nov   1957
 12 Sep  1959
 26 Jun   1961
 22 Oct 1962
 2 Aug  1964
 22 May 1966
 13 Mar 1968
 3 Jan   1970
 9 Jun   1971
 19 Aug  1971
 24 Sep  1971
 5 Mar 1973
 25 Dec  1974
 14 Oct 1976
 1 Aug  1978
 28 Nov   1979
 14 Mar 1980
 20 Apr 1980
 3 Sep  1981
 22 Jun   1983
 10 Apr 1985

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: