रविवार, ७ ऑगस्ट, २०११

दिनांक १३ ऑगस्ट २०११ रोजीची अत्यंत घाणेरडी पौर्णिमा -१

३१ जुलैच्या शुभ अमावस्येने अमेरिकेला आर्थिक पेचातून तारले आता पुढे काय आहे ते बघायला हवे.

सहसा मी पौर्णिमेविषयी लिहीत नाही अशी बर्‍याचजणाची तक्रार आहे, पण या खेपेस लिहायचे ठरवले आहे. कारण आगामी पौर्णिमा ज्या ग्रहयोगांमध्ये सापडली आहे ते बघता लोकाना सावध न केल्यास तो एक प्रकारचा ज्योतिषाशी अप्रामाणिकपणा ठरण्याची शक्यता आहे.

दिनांक १३ ऑगस्ट २०११ रोजी सायन सिंह-कुंभ राशीत २० अंश ३६ मि.वर होणारी पौर्णिमा अत्यंत घाणेरडी असून ती बर्‍याच जणाना त्रास देण्याची शक्यता आहे. जनक्षोभ, घातपात किंवा मोठे अपघात दर्शवणारी ही पौर्णिमा अनेकाना मन:स्ताप, शारीरिक इजा किंवा हानी निर्माण करणारी ठरेल. या पौर्णिमेला गोचर मंगळ, गोचर हर्षल, आणि गोचर प्लुटो हे एकमेकांशी त्रासदायक योगांमध्ये येत असून ते पौर्णिमेच्या रवी-चंद्राशी पण तापदायक योग करतात. पौर्णिमेचा प्रभावकाल चालू झाला असून पौर्णिमेनंतर आठ दिवस धोकादायक आहेत.

या पौर्णिमेच्या तडाख्यात सापडलेल्या जन्मतारखांचे गणित मी जसे तयार होईल तसे या ठिकाणी देत राहीन. आज कोणत्याही सनात जन्मलेल्या ज्या जन्मतारखाना ही पौर्णिमा विशेष त्रासदायक ठरेल त्या तारखा पुढे देत आहे.

७ ते १३ फेब्रुअरी
२४ मार्च ते ३० मार्च
९ मे ते १५ मे
२५ जून ते १ जुलै
११ ऑगस्ट ते १७ ऑगस्ट
२६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर
११ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर
२५ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर

पुढे दिलेल्या जन्म दिनांकाना १३ ऑगस्टची पौर्णिमा कलह कारक ठरायची शक्यता आहे कारण त्यांच्या जन्मपत्रिकेतील बुध या पौर्णिमेने सक्रिय होते.

२४ जाने १९३५ ते २७ जाने १९३५
२२ फेब्रुअरी १९३५ ते ११ मार्च १९३५
३ मे १९३५ ते ५ मे १९३५
११ ऑगस्ट १९३५ ते १३ ऑगस्ट १९३५
२२ नोव्हेंबर १९३५ ते २४ नोव्हेंबर १९३५
५ मार्च १९३६ ते ८ मार्च १९३६
२४ एप्रिल १९३६ ते २६ एप्रिल १९३६
२ ऑगस्ट १९३६ ते ४ ऑगस्ट १९३६
१४ नोव्हेंबर १९३६ ते १६ नोव्हेंबर १९३६
२७ फेब्रुअरी १९३७ ते २ मार्च १९३७
१९ एप्रिल १९३७ ते २४ एप्रिल १९३७
७ मे १९३७ ते १४ मे १९३७
२ जून १९३७ ते ७ जून १९३७
२५ जुलै १९३७ ते ते २७ जुलै १९३७
६ नोव्हेंबर १९३७ ते ९ नोव्हेंबर १९३७
२० फेब्रुअरी १९३८ ते २३ फेब्रुअरी १९३८
१ जून १९३८ ते ४ जून १९३८
१८ जुलै १९३८ ते ते २१ जुलै १९३८
३० ऑक्टोबर १९३८ ते २ नोव्हेंबर १९३८
१३ फेब्रुअरी १९३९ ते १५ फेब्रुअरी १९३९
२५ मे १९३९ ते २७ मे १९३९
१५ जुलै १९३९ ते ते २१ जुलै १९३९
३ ऑगस्ट १९३९ ते ९ ऑगस्ट १९३९
३१ ऑगस्ट १९३९ ते २ सप्टेंबर १९३९
२४ ऑक्टोबर १९३९ ते २६ ऑक्टोबर १९३९
५ फेब्रुअरी १९४० ते ७ फेब्रुअरी १९४०
१६ मे १९४० ते १८ मे १९४०
२३ ऑगस्ट १९४० ते २५ ऑगस्ट १९४०
१८ ऑक्टोबर १९४० ते २२ ऑक्टोबर १९४०
९ नोव्हेंबर १९४० ते १२ नोव्हेंबर १९४०
१ डेच् १९४० ते ४ डेच् १९४०
२८ जाने १९४१ ते ३० जाने १९४१
७ मे १९४१ ते ९ मे १९४१
१५ ऑगस्ट १९४१ ते १७ ऑगस्ट १९४१
२५ नोव्हेंबर १९४१ ते २८ नोव्हेंबर १९४१
२१ जाने १९४२ ते २४ जाने १९४२
८ फेब्रुअरी १९४२ ते ११ फेब्रुअरी १९४२
७ मार्च १९४२ ते ११ मार्च १९४२
२९ एप्रिल १९४२ ते १ मे १९४२
७ ऑगस्ट १९४२ ते ९ ऑगस्ट १९४२
१८ नोव्हेंबर १९४२ ते २१ नोव्हेंबर १९४२
३ मार्च १९४३ ते ६ मार्च १९४३
२२ एप्रिल १९४३ ते २४ एप्रिल १९४३
३० जुलै १९४३ ते ते १ ऑगस्ट १९४३
११ नोव्हेंबर १९४३ ते १४ नोव्हेंबर १९४३
२५ फेब्रुअरी १९४४ ते २७ फेब्रुअरी १९४४
३ जून १९४४ ते ६ जून १९४४
२१ जुलै १९४४ ते ते २४ जुलै १९४४
३ नोव्हेंबर १९४४ ते ५ नोव्हेंबर १९४४
१७ फेब्रुअरी १९४५ ते १९ फेब्रुअरी १९४५
२९ मे १९४५ ते ३१ मे १९४५
१६ जुलै १९४५ ते ते १९ जुलै १९४५
२७ ऑगस्ट १९४५ ते २ सप्टेंबर १९४५
२७ ऑक्टोबर १९४५ ते ३० ऑक्टोबर १९४५
९ फेब्रुअरी १९४६ ते ११ फेब्रुअरी १९४६
२१ मे १९४६ ते २३ मे १९४६
२८ ऑगस्ट १९४६ ते ३० ऑगस्ट १९४६
२१ ऑक्टोबर १९४६ ते २४ ऑक्टोबर १९४६
२७ नोव्हेंबर १९४६ ते ५ डेच् १९४६
१ फेब्रुअरी १९४७ ते ४ फेब्रुअरी १९४७
१३ मे १९४७ ते १५ मे १९४७
२१ ऑगस्ट १९४७ ते २३ ऑगस्ट १९४७
१८ ऑक्टोबर १९४७ ते १ नोव्हेंबर १९४७
२९ नोव्हेंबर १९४७ ते २ डेच् १९४७
२५ जाने १९४८ ते २८ जाने १९४८
२८ फेब्रुअरी १९४८ ते ८ मार्च १९४८
४ मे १९४८ ते ५ मे १९४८
११ ऑगस्ट १९४८ ते १३ ऑगस्ट १९४८
२२ नोव्हेंबर १९४८ ते २५ नोव्हेंबर १९४८
२० जाने १९४९ ते २९ जाने १९४९
६ मार्च १९४९ ते ९ मार्च १९४९
२५ एप्रिल १९४९ ते २८ एप्रिल १९४९
३ ऑगस्ट १९४९ ते ५ ऑगस्ट १९४९
१५ नोव्हेंबर १९४९ ते १७ नोव्हेंबर १९४९
२८ फेब्रुअरी १९५० ते ३ मार्च १९५०
१९ एप्रिल १९५० ते २३ एप्रिल १९५०
१६ मे १९५० ते २६ मे १९५०
२९ मे १९५० ते ७ जून १९५०
२६ जुलै १९५० ते ते २८ जुलै १९५०
८ नोव्हेंबर १९५० ते १० नोव्हेंबर १९५०
२२ फेब्रुअरी १९५१ ते २४ फेब्रुअरी १९५१
२ जून १९५१ ते ५ जून १९५१
१९ जुलै १९५१ ते ते २२ जुलै १९५१
३१ ऑक्टोबर १९५१ ते ३ नोव्हेंबर १९५१
१४ फेब्रुअरी १९५२ ते १६ फेब्रुअरी १९५२
२६ मे १९५२ ते २८ मे १९५२
१४ जुलै १९५२ ते ते १९ जुलै १९५२
९ ऑगस्ट १९५२ ते १४ ऑगस्ट १९५२
३० ऑगस्ट १९५२ ते २ सप्टेंबर १९५२
२४ ऑक्टोबर १९५२ ते २७ ऑक्टोबर १९५२
५ फेब्रुअरी १९५३ ते ८ फेब्रुअरी १९५३
१८ मे १९५३ ते १९ मे १९५३
२५ ऑगस्ट १९५३ ते २७ ऑगस्ट १९५३
१८ ऑक्टोबर १९५३ ते २२ ऑक्टोबर १९५३
१४ नोव्हेंबर १९५३ ते १७ नोव्हेंबर १९५३
१ डेच् १९५३ ते ५ डेच् १९५३
२९ जाने १९५४ ते ३१ जाने १९५४
९ मे १९५४ ते ११ मे १९५४
१७ ऑगस्ट १९५४ ते १९ ऑगस्ट १९५४
२७ नोव्हेंबर १९५४ ते २९ नोव्हेंबर १९५४
२२ जाने १९५५ ते २५ जाने १९५५
१३ फेब्रुअरी १९५५ ते १७ फेब्रुअरी १९५५
७ मार्च १९५५ ते ११ मार्च १९५५
१ मे १९५५ ते ३ मे १९५५
८ ऑगस्ट १९५५ ते १० ऑगस्ट १९५५
२० नोव्हेंबर १९५५ ते २२ नोव्हेंबर १९५५
३ मार्च १९५६ ते ६ मार्च १९५६
२२ एप्रिल १९५६ ते २४ एप्रिल १९५६
३० जुलै १९५६ ते ते १ ऑगस्ट १९५६
११ नोव्हेंबर १९५६ ते १४ नोव्हेंबर १९५६
२५ फेब्रुअरी १९५७ ते २८ फेब्रुअरी १९५७
२१ एप्रिल १९५७ ते २९ एप्रिल १९५७
३ जून १९५७ ते ७ जून १९५७
२३ जुलै १९५७ ते ते २५ जुलै १९५७
४ नोव्हेंबर १९५७ ते ७ नोव्हेंबर १९५७
१८ फेब्रुअरी १९५८ ते २० फेब्रुअरी १९५८
३० मे १९५८ ते २ जून १९५८
१७ जुलै १९५८ ते ते २० जुलै १९५८
२८ ऑक्टोबर १९५८ ते ३१ ऑक्टोबर १९५८
१० फेब्रुअरी १९५९ ते १३ फेब्रुअरी १९५९
२३ मे १९५९ ते २५ मे १९५९
१८ जुलै १९५९ ते २७ जुलै १९५९
२९ ऑगस्ट १९५९ ते १ सप्टेंबर १९५९
२२ ऑक्टोबर १९५९ ते २५ ऑक्टोबर १९५९
३ फेब्रुअरी १९६० ते ५ फेब्रुअरी १९६०
१४ मे १९६० ते १५ मे १९६०
२१ ऑगस्ट १९६० ते २३ ऑगस्ट १९६०
१७ ऑक्टोबर १९६० ते २२ ऑक्टोबर १९६०
१ नोव्हेंबर १९६० ते ५ नोव्हेंबर १९६०
२९ नोव्हेंबर १९६० ते २ डेच् १९६०
२५ जाने १९६१ ते २८ जाने १९६१
५ मे १९६१ ते ७ मे १९६१
१३ ऑगस्ट १९६१ ते १५ ऑगस्ट १९६१
२३ नोव्हेंबर १९६१ ते २६ नोव्हेंबर १९६१
२० जाने १९६२ ते २६ जाने १९६२
२९ जाने १९६२ ते ३ फेब्रुअरी १९६२
६ मार्च १९६२ ते १० मार्च १९६२
२७ एप्रिल १९६२ ते २९ एप्रिल १९६२
५ ऑगस्ट १९६२ ते ७ ऑगस्ट १९६२
१६ नोव्हेंबर १९६२ ते १९ नोव्हेंबर १९६२
२ मार्च १९६३ ते ४ मार्च १९६३
२० एप्रिल १९६३ ते २३ एप्रिल १९६३
२६ मे १९६३ ते ४ जून १९६३
२८ जुलै १९६३ ते ते ३० जुलै १९६३
९ नोव्हेंबर १९६३ ते ११ नोव्हेंबर १९६३
२३ फेब्रुअरी १९६४ ते २५ फेब्रुअरी १९६४
२ जून १९६४ ते ५ जून १९६४
१९ जुलै १९६४ ते ते २२ जुलै १९६४
१ नोव्हेंबर १९६४ ते ३ नोव्हेंबर १९६४
१४ फेब्रुअरी १९६५ ते १७ फेब्रुअरी १९६५
२७ मे १९६५ ते २९ मे १९६५
१५ जुलै १९६५ ते ते १८ जुलै १९६५
१६ ऑगस्ट १९६५ ते २१ ऑगस्ट १९६५
२९ ऑगस्ट १९६५ ते ३ सप्टेंबर १९६५
२५ ऑक्टोबर १९६५ ते २८ ऑक्टोबर १९६५
७ फेब्रुअरी १९६६ ते ९ फेब्रुअरी १९६६
१९ मे १९६६ ते २१ मे १९६६
२६ ऑगस्ट १९६६ ते २८ ऑगस्ट १९६६
१९ ऑक्टोबर १९६६ ते २३ ऑक्टोबर १९६६
१९ नोव्हेंबर १९६६ ते २२ नोव्हेंबर १९६६
१ डेच् १९६६ ते ५ डेच् १९६६
३० जाने १९६७ ते २ फेब्रुअरी १९६७
११ मे १९६७ ते १२ मे १९६७
१८ ऑगस्ट १९६७ ते २० ऑगस्ट १९६७
२८ नोव्हेंबर १९६७ ते ३० नोव्हेंबर १९६७
२३ जाने १९६८ ते २६ जाने १९६८
१८ फेब्रुअरी १९६८ ते २३ फेब्रुअरी १९६८
५ मार्च १९६८ ते १० मार्च १९६८
१ मे १९६८ ते ३ मे १९६८
९ ऑगस्ट १९६८ ते ११ ऑगस्ट १९६८
२० नोव्हेंबर १९६८ ते २३ नोव्हेंबर १९६८
४ मार्च १९६९ ते ७ मार्च १९६९
२३ एप्रिल १९६९ ते २६ एप्रिल १९६९
१ ऑगस्ट १९६९ ते ३ ऑगस्ट १९६९
१३ नोव्हेंबर १९६९ ते १५ नोव्हेंबर १९६९
२६ फेब्रुअरी १९७० ते १ मार्च १९७०
१९ एप्रिल १९७० ते ९ मे १९७०
३ जून १९७० ते ७ जून १९७०
२४ जुलै १९७० ते ते २६ जुलै १९७०
५ नोव्हेंबर १९७० ते ८ नोव्हेंबर १९७०
१९ फेब्रुअरी १९७१ ते २२ फेब्रुअरी १९७१
३१ मे १९७१ ते ३ जून १९७१
१८ जुलै १९७१ ते ते २० जुलै १९७१
२९ ऑक्टोबर १९७१ ते १ नोव्हेंबर १९७१
१२ फेब्रुअरी १९७२ ते १४ फेब्रुअरी १९७२
२३ मे १९७२ ते २५ मे १९७२
१५ जुलै १९७२ ते २ ते ३ ऑगस्ट १९७२
२९ ऑगस्ट १९७२ ते १ सप्टेंबर १९७२
२२ ऑक्टोबर १९७२ ते २५ ऑक्टोबर १९७२
३ फेब्रुअरी १९७३ ते ५ फेब्रुअरी १९७३
१५ मे १९७३ ते १७ मे १९७३
२३ ऑगस्ट १९७३ ते २५ ऑगस्ट १९७३
१७ ऑक्टोबर १९७३ ते २२ ऑक्टोबर १९७३
६ नोव्हेंबर १९७३ ते १० नोव्हेंबर १९७३
३० नोव्हेंबर १९७३ ते ३ डेच् १९७३
२७ जाने १९७४ ते २९ जाने १९७४
७ मे १९७४ ते ८ मे १९७४
१४ ऑगस्ट १९७४ ते १६ ऑगस्ट १९७४
२५ नोव्हेंबर १९७४ ते २७ नोव्हेंबर १९७४
२१ जाने १९७५ ते २४ जाने १९७५
५ फेब्रुअरी १९७५ ते ८ फेब्रुअरी १९७५
७ मार्च १९७५ ते १० मार्च १९७५
२८ एप्रिल १९७५ ते ३० एप्रिल १९७५
६ ऑगस्ट १९७५ ते ८ ऑगस्ट १९७५
१८ नोव्हेंबर १९७५ ते २० नोव्हेंबर १९७५
२ मार्च १९७६ ते ४ मार्च १९७६
२० एप्रिल १९७६ ते २३ एप्रिल १९७६
२८ जुलै १९७६ ते ते ३० जुलै १९७६
९ नोव्हेंबर १९७६ ते १२ नोव्हेंबर १९७६
२३ फेब्रुअरी १९७७ ते २६ फेब्रुअरी १९७७
३ जून १९७७ ते ६ जून १९७७
२१ जुलै १९७७ ते ते २३ जुलै १९७७
२ नोव्हेंबर १९७७ ते ५ नोव्हेंबर १९७७
१६ फेब्रुअरी १९७८ ते १८ फेब्रुअरी १९७८
२८ मे १९७८ ते ३१ मे १९७८
१५ जुलै १९७८ ते ते १९ जुलै १९७८
२२ ऑगस्ट १९७८ ते ३ सप्टेंबर १९७८
२६ ऑक्टोबर १९७८ ते २९ ऑक्टोबर १९७८
८ फेब्रुअरी १९७९ ते ११ फेब्रुअरी १९७९
२१ मे १९७९ ते २३ मे १९७९
२७ ऑगस्ट १९७९ ते ३० ऑगस्ट १९७९
२० ऑक्टोबर १९७९ ते २३ ऑक्टोबर १९७९
२४ नोव्हेंबर १९७९ ते ६ डेच् १९७९
१ फेब्रुअरी १९८० ते ३ फेब्रुअरी १९८०
११ मे १९८० ते १३ मे १९८०
१९ ऑगस्ट १९८० ते २१ ऑगस्ट १९८०
१८ ऑक्टोबर १९८० ते २७ ऑक्टोबर १९८०
२८ नोव्हेंबर १९८० ते १ डेच् १९८०
२४ जाने १९८१ ते २६ जाने १९८१
२३ फेब्रुअरी १९८१ ते १० मार्च १९८१
३ मे १९८१ ते ५ मे १९८१
११ ऑगस्ट १९८१ ते १२ ऑगस्ट १९८१
२१ नोव्हेंबर १९८१ ते २४ नोव्हेंबर १९८१
२२ जाने १९८२ ते २४ जाने १९८२
५ मार्च १९८२ ते ८ मार्च १९८२
२५ एप्रिल १९८२ ते २७ एप्रिल १९८२
२ ऑगस्ट १९८२ ते ४ ऑगस्ट १९८२
१४ नोव्हेंबर १९८२ ते १७ नोव्हेंबर १९८२
२८ फेब्रुअरी १९८३ ते २ मार्च १९८३
१९ आप्र् १९८३ ते २३ एप्रिल १९८३
१० मे १९८३ ते १७ मे १९८३
२ जून १९८३ ते ७ जून १९८३
२५ जुलै १९८३ ते ते २८ जुलै १९८३
७ नोव्हेंबर १९८३ ते ९ नोव्हेंबर १९८३
२१ फेब्रुअरी १९८४ ते २३ फेब्रुअरी १९८४
१ जून १९८४ ते ३ जून १९८४
१८ जुलै १९८४ ते ते २० जुलै १९८४
३० ऑक्टोबर १९८४ ते १ नोव्हेंबर १९८४
१२ फेब्रुअरी १९८५ ते १५ फेब्रुअरी १९८५
२५ मे १९८५ ते २७ मे १९८५
१४ जुलै १९८५ ते ते १९ जुलै १९८५
५ ऑगस्ट १९८५ ते १० ऑगस्ट १९८५
३० ऑगस्ट १९८५ ते २ सप्टेंबर १९८५
२३ ऑक्टोबर १९८५ ते २६ ऑक्टोबर १९८५

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: